Gjenoppstandelsen begynner

Det er april og våren har kommet til Oslebakke

Hvitveis

men vi skal ikke mange ukene tilbake for å erindre at det var snø og kulde.

I februar sin sne og kulde begynte begynnelsen, med merking og felling av de første trærne som skal benyttes til laftedelen av steinfjøset.

1-P2182792

Jogeir har i forkant beregnet hvor mange trær som trengs forutsatt at de finner trær med høyde og bredde som han har tatt utgangspunkt i.

Telle

Det er firmaet Blått og grønt ved Lars Kristensen som har hogget alle trærne.

Etter fellingen hadde Jogeir og Per Louis en gjennomgang av hvordan Jogeir hadde tenkt.

Så har Per Louis stått for største del av oppmåling,

oppdeling og transporten av stokkene ned til Oslebakke.

Transport

Omtrent 150 stokker har det blitt.1-P4123003

Dersom man beregner ca 10 stokker pr lass har han kjørt 15 lass til sammen. Hvert lass bruker han 2-3 timer på. I tillegg skal hver stokk barkes. Alle stokkene barkes for hånd og de gjenstående kvistene på stokkene tas med øks. Beregn ca. 2-3 timer pr stokk og ja, det er litt av en jobb han har gjort og som han skal gjøre ferdig. Det er denne egeninnsatsen som bidrar til at Fortidsminneforeningen og Kulturminneforeningen lar oss ta del av deres pengesekker.

Stokkene skal som sagt brukes til laftedelen av låven. De skal komme i istedenfor dette.

De skal sammenføyes slik som dette

1-P4123013

og stige opp av dette.

Innen midten av mai må Per Louis ha barket ferdig storparten av stokkene ettersom første laftekurset avholdes i slutten av mai. Da begynner oppbyggingen. Du kan lese mer om kursene på vår kursside.