Kurs avholdt i 2018

epost: kontakt@steinfjosveierland.com

Laftekurs med kursholder Audun Eken

I utgangspunktet var kurset innrettet mot folk med bakgrunn i tømrerfaget eller praktisk erfaring med lafting. Kurset la  opp til erfaringsutveksling mellom deltagerne og kunnskapsoverføring fra kursleder Audun Eken til deltagerne. Det var også anledning å delta for andre interesserte som ikke hadde erfaring med lafting.

Kurset var delt opp i 3 deler som blir avholdt på følgende tidspunkt

  1. Torsdag ettermiddag 24. mai til lørdag ettermiddag 26. mai 2018
  2. Torsdag ettermiddag 14. juni til lørdag ettermiddag 16 .juni 2018
  3. Torsdag ettermiddag 16. august til lørdag ettermiddag 18. august 2018

Kurs 1

Torsdag ettermiddag 24. mai til lørdag ettermiddag 26. mai 2018

Denne kurshelgen omfatter demonstrasjon og praktisk bruk av de viktigste verktøyene, ord og uttrykk, tilvirkning av bunnsviller og fundamentering av disse, tilvirkning av forskjellige typer nov og justering av tømmer for tilpasning mellom omdrev.

Kurs 2

Torsdag ettermiddag 14. juni til lørdag ettermiddag 16 .juni 2018

Denne kurshelgen omfatter praktisering av grunnleggende teknikker, bruk av lessekamerat, felle inn tømmer for innfesting av bærekonstruksjoner, døråpninger og beitskier.

Kurs 3

Torsdag ettermiddag 16. august til lørdag ettermiddag 18. august 2018

Denne kurshelgen omfatter oppføring av røst og takåser, dømling og undertak.